Monday, August 28, 2006

Crna Goro


Crna Goro er det offisielle navnet på Montenegro, og betyr Svarte fjell. Og sammenlignet med de lyse fjellene og den lyse steinen langs Dalamatiakysten, er virkelig fjellene i Montenegro "svarte". Montenegro er ellers den ferskeste staten i Europa. I en folkeavstemning i slutten av mai besluttet flertallet av folket å løsrive seg fra Serbia. Nå satser den unge nasjonen på turisme, og vi kan bekrefte at det er et flott land å besøke. Nå har vi bare sett området rundt Kotorbukta, og for oss vestlendinger gir det hjemlige assosiasjoner med fjord, fjell og ferjer - vel verd et besøk.

Innerst i en av fjordarmene ligger Kotor, en gammel festningsby, med et imponerende festningsverk i fjellet rundt byen. På kveldstid blir hele festningsverket lyssatt, og det var et imponerende skue.

3 Comments:

Blogger Arve said...

Pedanten slår til igjen:

Det offisielle lokale navnet på Montenegro er Crna Gora (med a, ikke o). Riktig nok finnes det et kasus med endelsen o, men da skulle det i tilfelle vært Crno Goro; dette er dog en tiltale form, og formodentlig lite brukt i forbindelse med navn på land.

Det er også et kasus Crne Gore, som for eksempel i
"ZAVOD ZA STATISTIKU CRNE GORE"
(Montenegros Statistiske kontor, "Statistical Office of the Republic of Montenegro").

Og Crnoj Gori (statistikk for Montenegro: "Opsti podaci o Crnoj Gori" (med forbehold om feil diakritisering)).

Men i generel omtale, spesielt i et fremmed språk, Crna Gora.

8:22 AM  
Blogger Bjarte said...

Kommentar fra Solfrid: Ka e an lagte av han der?

11:28 AM  
Blogger Bjarte said...

This comment has been removed by a blog administrator.

11:29 AM  

Post a Comment

<< Home